Mededeling 20221016

Op dit moment is er een tijdelijke ledenstop voor zowel Junioren als Senioren totdat de huidige wachtlijst is afgewerkt.

Gezien wij als organisatie verantwoordelijk zijn voor het indammen van de verspreiding van het corona virus blijft ons coronaprotocol nog van kracht.

Het is voorlopig niet mogelijk als potentieel nieuw lid rechtstreeks onze speelavonden te bezoeken.

Het blijft mogelijk als potentieel nieuw lid een aanvraag te doen voor een proefspeelavond. Wij noteren U dan op de wachtlijst.

Volg hiervoor de volgende procedure.

Aanmelden voor een proef speelavond kan worden ingediend via de Menu Tab  “Aanvragen” .

We sturen U dan zodra er plaats is een uitnodiging en zorgen voor een prettige ontvangst.

Het bestuur van BCEhv