Corona protocol

Voordat je naar de sporthal gaat doe eerst de: Gezondheids-Health check coronavirus 2021

Before you go to the sports hall first do the: Gezondheids-Health check coronavirus 2021

———–

Corona protocol BCEhv 20220311

(Englisch version below)                             

Algemeen

 • Bij binnenkomst is voor ieder registratie verplicht op het registratieformulier
 • In het gehele gebouw (inclusief gangen, kleedkamers, douches en kantine) is de 1,5 m afstand houden regel een aanbeveling.
 • Men dient zich te houden aan de looproutes en instructies aangegeven door de beheerder van de hal b.v. pijlen op de vloer en flyers aan de wand etc.
 • Vermijd drukte.
 • Ieder dient zich te houden aan de algemene corona richtlijnen van het RIVM en de BNL
 • Kom niet te vroeg en wacht in de gang, kantine (indien open) of buiten tot het begin van je speeltijd.
 • De kleedkamers en douches zijn open. We vragen de junioren om zich thuis om te kleden en geen gebruik te maken van de kleedkamers om drukte tijdens de junioren/senioren overgang te vermijden.
 • Senioren kom zoveel als mogelijk is gespreid binnen en niet allemaal tegelijk op het begin van de senioren speeluren.

Specifiek voor onze club speelavonden.

 • Op maandag en donderdag; De seniorleden mogen om 20.00 uur alleen de zaal in indien de jeugd uit de zaal is.
 • Tijdens de jeugduren mogen er geen ouders in de zaal aanwezig zijn. Wel in de kantine of op de tribune.
 • Op woensdag: De senioren mogen om 20.30 de zaal pas in nadat BC Hanevoet de zaal heeft verlaten.
 • Op beide dagen: Vermijd groepsvorming bij het baanreserveringsbord.

Het bestuur van BCEhv


Corona protocol BCEhv 20220311

General

 • Upon entry, it is mandatory for each to register on the attendance registration form.
 • In the entire building (including hallway, dressing rooms, showers and canteen), The  1.5 m distance rule is a recommendation.
 • One must adhere to the walking routes and instructions indicated by the manager of the hall, e.g. arrows on the floor and flyers on the wall etc.
 • Avoid crowds.
 • Everyone must adhere to the general corona guidelines of the RIVM and the BNL
 • Do not arrive too early and wait in the hallway, canteen (if open) or outside until the start of your playing time.
 • The dressing rooms and showers are open . We ask the juniors not to use the dressing rooms but to change clothes at home this to avoid crowds during the change between junior and senior hours.
 • Seniors come in as many times as possible and not all at the same time at the start of the senior playing hours.

Specifically, for our club evenings.

 • Mondays and Thursdays; The senior members are only allowed to enter the hall at 8 p.m. if the juniors have left the hall.
 • Parents are not allowed in the hall during junior hours. Only in the canteen or on the tribune.
 • On Wednesday: The seniors are only allowed to enter the hall at 8.30 pm after BC Hanevoet has left the hall.
 • On both days: Avoid group formation at the court reservation board.

The board of BCEhv