Corona protocol

Voordat je naar de sporthal gaat doe eerst de: Gezondheids-Health check coronavirus 2021

Before you go to the sports hall first do the: Gezondheids-Health check coronavirus 2021

———–

Corona protocol BCEhv 20220114

(Englisch version below)                             

Algemeen

 • Bij binnenkomst is voor ieder registratie verplicht op het registratieformulier en tonen van een geldige QR-code registratie.
 • Daarna verplicht handen desinfecteren middels de aanwezige flacons.
 • In het gehele gebouw (inclusief gangen, kleedkamers, douches en kantine) is de 1,5 m afstand houden regel een aanbeveling.
 • Men dient zich te houden aan de looproutes en instructies aangegeven door de beheerder van de hal b.v. pijlen op de vloer en flyers aan de wand etc.
 • Vermijd drukte.
 • Ieder dient zich te houden aan de algemene corona richtlijnen van het RIVM en de BNL
 • Kom niet te vroeg en wacht in de gang, kantine (indien open) of buiten tot de corona-wacht de zaal vrijgeeft.
 • Was regelmatig je handen b.v. na elke wedstrijd en desinfecteer je handen voordat je naar huis gaat.
 • De kleedkamers en douches zijn weer open. We vragen de junioren om zich thuis om te kleden en geen gebruik te maken van de kleedkamers om drukte tijdens de junioren/senioren overgang te vermijden.
 • Senioren kom zoveel als mogelijk is gespreid binnen en niet allemaal tegelijk op het begin van de senioren speeluren.

Specifiek voor onze club speelavonden.

 • Op maandag en donderdag; De seniorleden mogen om 20.00 uur alleen de zaal in indien de jeugd uit de zaal is.
 • Tijdens de jeugduren mogen er geen ouders in de zaal aanwezig zijn. Ook niet op de tribune.
 • Op woensdag: De senioren mogen om 20.30 de zaal pas in nadat BC Hanevoet de zaal heeft verlaten.
 • Op beide dagen: Vermijd groepsvorming bij het baanreserveringsbord.

Het bestuur van BCEhv


Corona protocol BCEhv 20220114

General

 • Upon entry, it is mandatory for each to register on the attendance registration form and show a valid QR-code registration.
 • Afterwards, it is mandatory to disinfect hands using the available bottles.
 • In the entire building (including hallway, dressing rooms, showers and canteen), The  1.5 m distance rule is a recommendation.
 • One must adhere to the walking routes and instructions indicated by the manager of the hall, e.g. arrows on the floor and flyers on the wall etc.
 • Avoid crowds.
 • Everyone must adhere to the general corona guidelines of the RIVM and the BNL
 • Do not arrive too early and wait in the hallway, canteen (if open) or outside until the corona guard releases the hall.
 • Wash your hands regularly e.g. after every game and disinfect your hands before going home.
 • The dressing rooms and showers are open again. We ask the juniors not to use the dressing rooms but to change clothes at home this to avoid crowds during the change between junior and senior hours.
 • Seniors come in as many times as possible and not all at the same time at the start of the senior playing hours.

Specifically, for our club evenings.

 • Mondays and Thursdays; The senior members are only allowed to enter the hall at 8 p.m. if the juniors have left the hall.
 • Parents are not allowed in the hall during junior hours. Not even on the tribune.
 • On Wednesday: The seniors are only allowed to enter the hall at 8.30 pm after BC Hanevoet has left the hall.
 • On both days: Avoid group formation at the court reservation board.

The board of BCEhv